Interierovy dizajn obyvaciho pokoje design obyvaciho pokoje
Na co si dávat pozor při rekonstrukce bytoveho jadra? Část. 2 Na co si dávat pozor při rekonstrukce bytoveho jadra? Část. 2

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA

Otázka č.4 – Rozhodne-li se stavebník svěřit předělávku/rekonstrukci bytu do rukou architekta a nechá si vypracovat návrh – kolik ho to bude stát navíc a na druhé straně, co získá? Jaké chyby dělají lidé nejčastěji při rekonstrukci (z hlediska návrhu) – pokud dělají rekonstrukci podle „svého“ návrhu bez odborníka?

Cena architekta závisí na m² daného prostoru a rozsahu práce. Každý projekt je unikátní a také je třeba rozlišovat zda jde o bytový prostor, komerční prostor nebo jinou nemovitost.

Architektura patří do kreativní činnosti, čili každý projekt je šitý na míru, proto se cena určuje individuálně, kde jedním z rozhodujících faktorů jsou m². Klient vždy získá individuální a především odborný přístup, neboť každý projekt vyžaduje jiné postupy rekonstrukce. Výhodou je zahájit proces rekonstrukce na základě schválené vizualizace a výkresové dokumentace.

Chyby:

  1. Nepouštět se do velkých předělávek, při kterých by si klient mohl hrát na „domácího architekta“, ale je třeba odborné činnosti nechat na architekty, profesisty.
  2. Stavebník nemá tak dobrý přehled o materiálech jak architekt, jak z hlediska bezpečnosti, tak užitečnosti a využitelnosti.
  3. Šetření času – architekt pracuje na projektu nepřetržitě po celý den, i když je stavebník například. v práci. Přičemž při předělávání svépomocí se stavebník věnuje předělávce až po své práci.
  4. Architekt vám dodá komplet projekt, od vizualizace, přes výkresovou dokumentaci až po seznam použitých doplňků.
  5. Klient nedokáže změřit kvalitu výstupu tak, jako architekt. Některé nedokonalosti/závady vyplývající z předělávky se mohou objevit později.
  6. Architekt má dosah na množství firem a dodavatelů materiálů apod., což znamená, že stavebník v rámci jeho budgetu nemusí pořídit pouze „obyčejný“ materiál a produkty, ale i unikátní materiál a produkty v cenách, které se vejdou do jeho budgetu.
  7. Architekt se na rekonstrukci bytu dívá komplexně a navrhuje vyhovující dispoziční řešení. Architekt se nedívá na materiály a produkty jednotlivě, ale pracuje tak, aby ladily a společně vytvářely smysluplný celek.

Otázka č.5 – Co všechno bude chtít po mně architekt vědět, pokud se rozhodnu pro jeho služby? Které informace bych mu neměla zapomenout sdělit?

-Preferovaný styl klienta.

-K čemu budou jednotlivé prostory po rekonstrukci využívány a kdo je bude využívat.

-Správný architekt by se měl stát dočasným psychologem a vžít se do kůže klienta.

-Architekt by měl vycítit potřeby klienta a umět je dát na papír.

-Na základě všech informací architekt zhmotní vizi klienta.

-Jedna z nejdůležitějších informací je budget stanoven na rekonstrukci.

-Představa klienta o ukončení rekonstrukce, od čehož se odvíjejí postupy a rozhodnutí architekta.

-Počet lidí žijících v domácnosti a jejich preference, záliby, potřeby.

Otázka č.6 – Pokud se dnes rozhodne stavebník realizovat rekonstrukci starého bytu, jaký vliv bude mít v současnosti zmiňovaný růst cen stavebních materiálů na celkové náklady? Růst cen kterých materiálů se ho konkrétně při rekonstrukci bytu dotkne (např. asi to bude spíše sádrokarton a méně např. polystyren, atd.)?

Ceny materiálu mají v poslední době rostoucí tendenci. V tomto momentě je těžko říci kdy a zda se ceny zastabilizují. Víme však, že stavebního materiálu je stále méně, a to má přímý vliv na ceny. Myslíme si, že vzniklá inflace má vliv na zákazníka a vzhledem k její neustálé rostoucí tendenci neumíme s určitostí říci, na jaké úrovni se zastaví.