MÁM POCIT, ŽE MŮJ ARCHITEKTONICKY PROJEKT MÁ SPOŽDENÍ.

Váš dodavatel uvedl dobu dodání materiálu nejdříve o 6 týdnů. V pořádku. Jsme architektonické a designérské studio, které zastřešuje také realizace. Z tohoto důvodu známe všechny potřebné viditelné, ale také tzv. vedlejší procesy rekonstrukce nebo výstavby, které klient nezná a „neznepokojí“ nás žádný termín. Ovšem i přesto je to snad největší postrach architektonického a designérského studia. Důvodem je netrpělivý klient a jeho neztotožnění s údajně dlouhou dobou dodání. Zde vzniká otázka, jak přistupovat k dlouhým dodacím lhůtám a netrpělivému klientovi?

Klient si pro svoji rekonstrukci bytu objednal od nás službu A-Z a po několika týdnech má pocit, že jeho projekt zpožďuje. Ve skutečnosti tomu tak není. Projekt A-Z znamená, že studio Archideal zastřeší rekonstrukci nebo novostavbu od návrhu dispozice po samotnou realizaci. Návrh dispozice a tvorba vizualizace trvá několik týdnů. Na základě schválené vizualizace začínáme tvořit výkresovou dokumentaci. Než se začne pracovat na realizaci, uběhne několik týdnů, během kterých vznikají nezbytné podklady k samotné rekonstrukci nebo výstavbě. Tyto týdny klienti často vnímají jako „prázdné“ týdny a nabudou pocit, že s jejich projektem se nic neděje. Na základě seriózní komunikace a spolupráce však dokážou klienti tento pocit eliminovat. Horší scénář nastává při realizaci, kdy některé z položek (např. materiál, komponenty, spotřebiče), které jsou na seznamu klientova projektu, vyžadují delší dodací lhůty. Zde se klienti rozdělují na dvě skupiny. První jsou ti, kdo současné problémy s dodáváním materiálu, komponentů nebo spotřebičů chápou. Druhou skupinou jsou klienti, kteří začnou být netrpěliví a svou nepřiměřenou komunikací a postojem vůči designérskému studiu určí spolupráci negativní směr. Jak však udržet spolupráci na pozitivní úrovni a přesvědčit klienta, aby byl trpělivý?

Nikdo nechce, aby projekt trval věčně, i když se někdy zdá, že bude. Netřeba zapomínat, že pokud jde o načasování, je v rukou architektonického studia. I přes překážky v podobě zpožděných dodávek a dlouhých dodacích lhůt dodavatelů, které narušují plynulý průběh realizace, musí mít právě architekti a realizátoři na starosti časový harmonogram projektu. Celý projekt je jeden velký proces skládající se z více subprocesů. Klient obvykle jednotlivé malé procesy nezná a nevidí. Proto je dobré, pokud architektonické studio vždy informuje klienta o zahájení a pravděpodobné době trvání každého procesu. Je lepší, pokud klientovi komunikujete nejdelší možnou dobu trvání nebo dodání, včetně rezervního času. V takovém případě je větší předpoklad, že splníte klientova očekávání. Může stát, že doba dodání bude mnohem kratší, než čekal.

Mnoho projektů zahrnuje nákup a výrobu nábytku nebo doplňků na míru. Z tohoto důvodu je třeba vzdělávat klienta. Co znamená vzdělávání klienta ze strany architektonického studia? Architekt by měl poskytnout klientovi několik užitečných informací o „customizované výrobě“ nebo koupi „custom produktů“. Tou velmi hodnotnou informací je, že výroba a produkty na míru mají obvykle delší dodací lhůty ve srovnání se sektorovým nábytkem. Klient sice déle čeká, ale návratnost je skvělá, jelikož takové kousky se často stávají ústředním prvkem celého interiérového designu. Dobrý architekt by neměl svému klientovi dovolit koupit mnoho hotového, sektorového nábytku a doplňků. Jsou sice časově dostupnější, ale nikdo nechce, aby výsledek např. rekonstrukce bytu představoval showroom s nábytkem.

Dodání originálních a unikátních produktů vyráběných na míru souvisí s delší dobou dodání. Nicméně dělají interiér skutečně exkluzivním a jedinečným. Informování klienta a vzájemná komunikace o tomto důležitém faktoru při vytváření výjimečného interiéru může zajistit větší trpělivost klienta a pozitivnější přístup k celému projektu. Jakmile jsou nábytek na míru a doplňky na míru dodány a nainstalovány nastává „moment zvratu“. Nábytek a doplňky na míru dokonale zapadají do celkového konceptu interiérového designu bydlení. Klient zázračně zapomíná na delší dobu procesu realizace a těší se z jeho nového bydlení. Architektonické studio, které provádí realizaci rekonstrukce, zná všechny termíny dodání produktů šitých na míru. Aby se dosáhlo ztotožnění klienta s dlouhými čekacími dobami a jeho trpělivost, je významné informovat ho o hodnotě, unikátnosti a exkluzivnosti objednaných produktů vyráběných na míru. Vzdělávání a komunikace s klientem na profesionální úrovni během celého projektu a procesu realizace je klíčová. Zajišťuje pozitivní přístup klientů k procesům, dlouhým čekacím dobám a zaručí speciální moment nadšení z výsledku realizace. Pro architekta nic není víc, než nadmíru spokojený klient.

Interierovy dizajn obyvaciho pokoje design obyvaciho pokoje